Az ügyvédi munkakör választása a leggyakoribb jogászok között

Még mindig népszerű az ügyvédi munkakör
Még mindig népszerű az ügyvédi munkakör

A mostani bonyolult jogrendszerben egy vitás ügy rendezéséhez szükség van egy szakemberre, aki érvényesíti a jogainkat. Az ügyvédi munkakört betöltő jogászok perbeli képviseletet vállalnak és bizonyos jogi ügyleteket intéznek, mint pl. egy adás-vételi szerződés.

Szakmai szervezetbe tömörülnek, mely az ügyvédi kamara, ami a jogaikat hivatott képviselni és a felügyeleti funkciót is ellátja felettük.

Jogállásuk felfogható úgy, mint egy egyéni vállalkozó, azonban az ügyfelekkel mindig egy megbízási szerződés keretében vannak kapcsolatban. Munkáltatóként a kamara is értelmezhető.

Az 1998. évi XI. törvény szabályozza az ügyvédi munkakörben dolgozók jogait, kötelezettségeit és feladatait. Mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, kötelező a kamarai tagság, melynek díja százezres nagyságú.

A titoktartás egy nagyon fontos tényezője ennek a hivatásnak. Így bizonyos dokumentumokban szereplő információkról vagy régi és folyamatban folyó ügyekről nem szabad harmadik félnek felhatalmazás nélkül adatokat átadni.

Kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie minden ügyvédi munkakört betöltő személynek, hiszen bármikor keletkezhet egy olyan hiba, ami súlyos anyagi kárt okoz.

A munka díjazása megállapodás alapján történik, de mindig van egy alap díjszabás, illetve órabér. Az ügyvédi munkakört betöltő személy élhet a doktori címével és egyéb jogi fokozataival.

Ha valaki szeretne ügyvédként dolgozni, akkor jogászképzésre kell beiratkoznia. A több évi, sikeresen elvégzett elméleti oktatást, gyakorlati időszak követ, melynek a végén egy záró vizsgát kell letenni.

További bejegyzések