Az ügyvéd tevékenységi köre

Az ügyvéd tevékenységi köre
Az ügyvéd tevékenységi köre
Az ügyészség minden jogállam nélkülözhetetlen szereplőjének számít. A hivatásának gyakorlásával elősegíti a jogok érvényesítését és az ezzel járó kötelezettségek teljesíthetőségét. Nagyszerűen jár el jogviták esetén, intézkedik, közreműködik és megoldja a peres ügyleteket. Az ügyvéd, mint foglalkozás, főleg a jogalkalmazásokhoz és igazságszolgáltatáshoz köthető tevékenység. Az ügyvéd, mint jogi képviselő jelenik meg. A kötelezettségeit természetesen törvény írja elő. A feladatait tehát nem lehet önmagában megítélni vagy egyszerűen csak szabályozni sem. Az ügyvédi tevékenység az életviszonyok jogszerű rendezésére is kiterjed. A klasszikus ügyvédi tevékenységek közül meg kell említeni a képviseletet, jogi tanácsokat ad, védelemmel látja el ügyfelét egy perben. Az ügyvéd szerződéseket köt, beadványokat indít és egyéb iratok előkészítésével is foglalkozik. Az ügyvéd nem működhet közre, ha az eset nem egyeztethető össze a tevékenységi körével. Továbbá, az ügyvéd nyugodtan készíthet okiratokat, cégbejegyzéseket, aláírás-hitelesítést, székhelyellenőrzést valamint tárgyak és pénzösszegek letéti kezelését. A jó ügyvéd ingatlanjoggal is foglalkozik. Az átruházásokkal kapcsolatos szerződéseket, hivatalos formákat intézi. Nagyon népszerűnek számít a büntető ügyekben való szereplése. Ebben az esetben, tisztában kell lennie, az ezzel a szakággal kapcsolatos kérdésekkel. Közlekedési, személyi vagy vagyon elleni ügyeket kezel. Jogerős ügyletek és gyanúsított eljárások kezelésével is foglalkozik. A tanúmeghallgatással kapcsolatos kérdésekben is megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

További bejegyzések