Bemutatkozik a budapesti ügyvédi kamara

Bemutatkozik a budapesti ügyvédi kamara
Bemutatkozik a budapesti ügyvédi kamara
A budapesti ügyvédek szervezete az ország egyik legjelentősebb köztestületének számít. Fontos, hogy társadalmilag tisztelt és taglétszámban bővülő kamaráról beszélünk. A feladata az, hogy az ügyvédeket nyilvántartsa, valamint ezeket igazgassa. A kamara odafigyel a tagjaira és állandóan képzéseket szervez a számukra. A budapesti ügyvédi kamara fegyelmi jogkört is gyakorol. A nemzetközi ügyvédi közéletben képviseli a hazai szakembereket. Az budapesti ügyvédi kamara közreműködő szerepet tölt be az ügyvédjelöltek és ügyvédek között. A szakmai tevékenységek mellett, érdekképviseleti feladatokra szakosodott. Az budapesti ügyvédi kamara területi és országos egységben is működhet.

Tovább olvasom

A magyar ügyvédi kamara története

A magyar ügyvédi kamara története
A magyar ügyvédi kamara története
A magyar ügyvédi kamara alapításának éve 1875. Az országos ügyvédi szervek teljes körű jogutódjának is tekinthető, az 1937-ben meghozott törvényrendelet értelmében. Az elején még a gyakorló ügyvédeket magába foglaló testületi szervezet alkotta a törvényszék területén létező rendtartást. A kamara célja az, hogy védje és óvja az ügyvédeket és a jogaikat. Fegyelmi ellenőrzéseket végez. A magyar ügyvédi kamara fegyelmi joghatóság gyakorlásával is foglalkozik. Ügyvédi kérdésekben, vitákban véleményt alkot és igazságszolgáltatási erejét is alkalmazza. A kamara minden tagjától díjat szedett be. A kamarának elnöksége, választmánya és közgyűlése is van. Az ügyvédi kamarák közös szerve az országos bizottság volt. A kamara szervei közé tartozik a közgyűlés, választmány, tisztikar és a helyi bizottság.

Tovább olvasom

Az ügyvédi kamara a szakma érdekérvényesítő szerve

Magyarországon csak a kamarai tagsággal rendelkező ügyvédek praktizálhatnak
Magyarországon csak a kamarai tagsággal rendelkező ügyvédek praktizálhatnak

Magyarországon csak a kamarai tagsággal rendelkező ügyvédek praktizálhatnak, akik kötelesek tagdíjat fizetni. Egy országos szervezet az ügyvédi kamara, amely területi egységekből épül fel és saját költségvetéssel rendelkezik. Egy ügyintéző szervezet, amelynek a fő szerepe a szakma érdekérvényesítése. A területi kamarák határai mindig megegyeznek a megyei bíróságokéval.

A Magyar Ügyvédi Kamara szervei hierarchikusan épülnek fel, melyek a következők: teljes ülés, elnökség, választási bizottság, fegyelmi bizottság, összeférhetetlenségi bizottság és az ellenőrző bizottság.

Nem vezet könnyű út ahhoz, hogy valaki az ügyvédi kamara tagjává váljon. Minden ügyvédjelöltnek a sikeresen megszerzett diploma után 3 évet kell egy ügyvédi irodánál kell eltöltenie. Kötelezően kell regisztrálnia magát a kamaránál, melyek az összege 60-300 ezer Ft között van. Ettől még nem lesz kamarai tag az adott ügyvédjelölt. Az iroda ahol, dolgozik bizonyos ügyeket rábízhat, kivéve másodfokú büntetőeljárást.

Tovább olvasom