Hogyan lesz belőlünk ügyvéd?

Hogyan lesz belőlünk ügyvéd?
Hogyan lesz belőlünk ügyvéd?
Ha megvan a jogi diplománk, még nem tudjuk azonnal azt hasznosítani. Az idén ráadásul, újabb változásokra is lehet számítani. Ha sikeresen végeztük el az osztatlan jogász szakot, nem fogunk azonnal és automatikusan helyet kapni egy igazságszolgáltatási intézményben. Előbb egy speciális joggyakorlatot kell elvégezni. A jogi diplomával számtalan lehetőség nyílik meg a frissen végzetek előtt. Az ügyvédjelöltek hároméves gyakorlaton kell átessenek. Ezután egy újabb jogi szakvizsgát kell tenni. Ha ez megvan, akkor a helyi, megyei ügyvédi kamara ezt jóváhagyja. A vizsga alapján meg lehet azt is tudni, hogy az illető kezdő ügyvédnek milyen egyéb vizsgákat kell letennie.

Tovább olvasom

Az ügyvéd tevékenységi köre

Az ügyvéd tevékenységi köre
Az ügyvéd tevékenységi köre
Az ügyészség minden jogállam nélkülözhetetlen szereplőjének számít. A hivatásának gyakorlásával elősegíti a jogok érvényesítését és az ezzel járó kötelezettségek teljesíthetőségét. Nagyszerűen jár el jogviták esetén, intézkedik, közreműködik és megoldja a peres ügyleteket. Az ügyvéd, mint foglalkozás, főleg a jogalkalmazásokhoz és igazságszolgáltatáshoz köthető tevékenység. Az ügyvéd, mint jogi képviselő jelenik meg. A kötelezettségeit természetesen törvény írja elő. A feladatait tehát nem lehet önmagában megítélni vagy egyszerűen csak szabályozni sem. Az ügyvédi tevékenység az életviszonyok jogszerű rendezésére is kiterjed.

Tovább olvasom

Az ügyvédi munkakör választása a leggyakoribb jogászok között

Még mindig népszerű az ügyvédi munkakör
Még mindig népszerű az ügyvédi munkakör

A mostani bonyolult jogrendszerben egy vitás ügy rendezéséhez szükség van egy szakemberre, aki érvényesíti a jogainkat. Az ügyvédi munkakört betöltő jogászok perbeli képviseletet vállalnak és bizonyos jogi ügyleteket intéznek, mint pl. egy adás-vételi szerződés.

Szakmai szervezetbe tömörülnek, mely az ügyvédi kamara, ami a jogaikat hivatott képviselni és a felügyeleti funkciót is ellátja felettük.

Jogállásuk felfogható úgy, mint egy egyéni vállalkozó, azonban az ügyfelekkel mindig egy megbízási szerződés keretében vannak kapcsolatban. Munkáltatóként a kamara is értelmezhető.

Az 1998. évi XI. törvény szabályozza az ügyvédi munkakörben dolgozók jogait, kötelezettségeit és feladatait. Mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, kötelező a kamarai tagság, melynek díja százezres nagyságú.

Tovább olvasom