A jogász feladatai és hatásköre

A jogász feladatai és hatásköre
A jogász feladatai és hatásköre
Jogi foglalkozást végző személyekre nagy szüksége van a társadalomnak. A jogalkalmazásokat ők ismerik a legjobban. A jogtanácsosok, közjegyzők, ügyvédek, bírák és ügyészek mind ebbe a kategóriába sorolhatóak. A jogi egyetem elvégzése után, legalább három éves gyakorlati tapasztalattal kell rendelkeznie annak, aki ügyvéd akar lenni. Ezek után további vizsgát kell tennie. A jogász feladatköreit ez alapján határozzák meg. Törvényes módon alkalmazza a hivatását, megbízójának jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti. Jogvitákat kezel. A jogász segít a házasságkötésnél, válásoknál, végrendeletet készít. Ingatlanok vásárlásánál, bérlésénél, eladásánál elengedhetetlenné válik a munkája. Különböző vitás, peres ügyeket kezel. A jogász céget is alapíthat, megnézi a szerződés feltételeit, esetenként felszámolást is vállal. Ha gondunk van és minél korábban kérünk jogi segítséget, annál biztosabb, hogy meg lehet oldani az ügyet. Jogi tanácsokat ad. Védelmet nyújt különböző büntetőügyekben. Polgári perekben képviseletet biztosít. Adótanácsadás, pénzügyi és egyéb üzleti ügyekben segít. Szabadalmakat is megold. Közvetítői szerepet is képes betölteni. A jó ügyvéd nem biztos, hogy az, amelyik mindig nyer. Az a jó, aki a per nyertességi arányát pontosan, előre meg tudja határozni. Kompromisszumokat köt, így még az esélytelennek hitt ügyből is képes eredményt felmutatni. A jogászban bíznunk kell, hiszen az ügyvédi titoktartás kötelezi őt arra, hogy harmadik fél számára ne adja tovább a dolgainkat. A gyakorlatias jogász az emberi kapcsolatokat nagyon jól képes kezelni.

További bejegyzések