A foglalkoztatás terén a munkajog nagy jelentőségű

A munkához mindenkinek joga van
A munkához mindenkinek joga van

Nagyon szigorú szabályai vannak annak, hogy egy alkalmazottat miként lehet foglalkoztatni és milyen jogok vonatkoznak az egyik, illetve a másik félre. A munkajog hivatott szabályozni a munkaadó és a munkavállaló közti kapcsolatot.

A jogszabályok részletesen kitérnek arra, hogy kinek milyen kötelezettségei és jogai vannak. A megfelelő munkafeltételek biztosítása a munkaadó feladata. Ez alatt azt értjük, hogy biztosítani kell a biztonságos munkakörülményeket és rendelkezésre kell állniuk a megfelelő eszközöknek is.

A munkavállalóknak is vannak kötelezettségeik, melyeket részletesen szabályoz a munkajog. A dolgozónak a megadott időben, megfelelő állapotban el kell végeznie a kiadott munkát. Céges titkokat és egyéb belső információkat nem szabad kiadni illetéktelen személynek.

Egy munkaszerződés tartalmazza a melléklet részében a legfontosabb munkajogi kitételeket. Ezentúl rögzítésre kerül ebben a dokumentumban, hogy milyen a munkaviszony jellege, vagyis határozott vagy határozatlan-e. A munkabér is rögzítésre kerül, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb költségtérítések. Fontos kitétel a kivehető szabadnapok száma is, melyet törvény szabályoz.

Részletesen rögzítik a foglalkoztatási szabályok azt is, hogy mikor lehet felbontani egy munkaviszonyt. A felmondás és a közös megegyezéssel történő megszűnés, megszűntetés a leggyakoribb esetek.

A törvényi környezetet a munkajoggal kapcsolatban a Munka Törvénykönyve szabályozza. Magyarországon az Európai Uniós irányelvekhez és jogszabályokhoz kell igazítani a törvényi rendelkezéseket a foglalkoztatás terén.

További bejegyzések