A magyar munkajog újdonságai

A magyar munkajog újdonságai
A magyar munkajog újdonságai

A jog részletesen kitér a munkavállalók és munkáltatók körére is. Egy megfelelő szaktudással rendelkező jogász tisztában van azzal, hogy kinek milyen jogai vannak a munkahelyén. Különböző jogi problémák orvoslásában érdemes mindig szakemberhez fordulni, aki azonnal tudni fogja a megoldást. Leginkább a felmondás, közös megegyezés, munkaszerződések készítése és a munkaügyi perek a legnépszerűbbek. A munkajog megjelenik a köztisztviselői és közalkalmazotti jogvitákban is, ahol már egy magasabb színvonalú jogi szolgáltatásra van szüksége a feleknek. Idén márciusában újabb változtatásokat végeztek a munkajogban. Mostantól kezdve, a munkajog alapelvi szinten kerül rögzítésre, pont úgy, mint a polgári jog esetében.
A munkavállaló és a munkáltató jogait részletesen az új Polgári Törvénykönyvben tudjuk átolvasni. 18 év alatti, fiatal munkavállaló csak akkor írhat alá munkaszerződést, ha a törvényes képviselője ehhez maximálisan hozzájárul. Mindig írásban kell közölni a munkaidő beosztását, valamint a rendkívüli munkaidő elrendelésének körülményeit. Az anya jogosult 24 hetes szülési szabadságra, de ebből akár 2 hetet is igénybe vehet, annak megfelelően, miként látja jobbnak a körülményeit. A sérelemdíj megfizetését 3 év helyett 5 éven belül nyilvánítják elavultnak. A munkaszüneti napokat szigorúan be kell tartani, ellenkező esetben büntetés jár a munkaadónak. A szabadságot legalább 14 egybefüggő napra kell kiadni egy naptári évben. Pótszabadság illeti az apákat és a fogyatékossági támogatásra szoruló személyeket is.

További bejegyzések